Just Wait...

Spridningsvinkel

Beräknar rymdvinkel eller spridningsvinkel från en belysningspunkt.

Spridningsvinkel alternativ 1

IndataResultat
Arean av hättanAh=m2
Arean av sfärenAs=m2
Rymdvinkelω=sr
Spridningsvinkel υ=º

Spridningsvinkel alternativ 2

IndataResultat
LjusflödeΦ=lm
LjusstyrkaI=cd
Rymdvinkelω=sr
Spridningsvinkel υ=º

Spridningsvinkel alternativ 3

IndataResultat
BelysningsstyrkaE=lux
BelysningsareaAy=m2
LjusstyrkaI=cd
Rymdvinkelω=sr
Spridningsvinkel υ=º

Spridningsvinkel alternativ 4

IndataResultat
BelysningsstyrkaE=lux
LjusflödeΦ=lm
Avståndr=cd
Rymdvinkelω=sr
Spridningsvinkel υ=º

Spridningsvinkel alternativ 5

IndataResultat
BelysningsareaAy=m2
LjusflödeΦ=lm
Avståndr=m
LjusstyrkaI=cd
Rymdvinkelω=sr
Spridningsvinkel υ=º

Spridningsvinkel alternativ 6

IndataResultat
BelysningsareaAy=m2
LjusflödeΦ=lm
Avståndr=m
BelysningsstyrkaE=lux
Rymdvinkelω=sr
Spridningsvinkel υ=º

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger tillgång till spridningsvinkeln förutom rymdvinkeln.

Arean av hättan

Arean på den yta som rymdvinkeln skär ut i en sfär.

Arean av sfären

Avser arean på sfären.

Avstånd

Avståndet från ljuskällan till den belysta ytan.

Belysningsarea

Arean på den platta ytan som är belyst.

Belysningsstyrka

Avser det ljus som träffar den aktuella ytan.

Ljusflöde

Det total ljusflödet som strålar ut från den aktuella ljuskällan.

Ljusstyrka

Avser koncentration av ljuset i en riktning.

Spridningsvinkel

Den vilken som ljuset sprids mätt i grader.

Rymdvinkel

Den vilken som ljuset sprids mätt i steridianer.

Formler

Rymdvinkel:Rymdvinkel
Rymdvinkel:Rymdvinkel
Rymdvinkel:Rymdvinkel
Rymdvinkel:Rymdvinkel
Ljusstyrka:Ljusstyrka
Belysningsstyrka:Belysningsstyrka
Omvandla rymdvinkel:Omvandlad rymdvinkel