Just Wait...

Blandningsflöde för tappvarmvatten

Beräknar hur stort tappvarmvattenflöde behövs i tappstället.

Blandningsflöde

IndataResultat
Tappningsflödeq=
Tappningstemperaturtt=˚C
Kallvattentemperaturtk=˚C
Kallvattenflödeqk=
Varmvattentemperaturtv=˚C
Varmvattenflödeqv=

Förklaringar

Tappningsflöde

Det aktuella flödet som tappas ur systemet.

Tappningstemperatur

Temperaturen på vattnet som töms ur systemet.

Kallvattenflöde

Det kallvatten flöde som behövs för att nå det efterfrågade flödet vid vald temperatur.

Kallvattentemperatur

Temperaturen på kallvattnet innan det blandas med varmvattnet.

Varmvattenflöde

Det varmvatten flöde som behövs för att nå det efterfrågade flödet vid vald temperatur.

Varmvattentemperatur

Temperaturen på varmvattnet innan det blandas med kallvattnet.