Just Wait...

Transformator ventilation

Beräknar luftflödet som behövs för att ventilera ett rum med en transformator.

Naturlig ventilation

IndataResultat
TomgångsförlusterP0=kWkWForcerad ventilation
BelastningsförlusterPb=kWkW
HöjdskillnadH=mm
HålareaA=m2m2

Forcerad ventilation

IndataResultatForcerad ventilation
TomgångsförlusterP0=kWkW
BelastningsförlusterPb=kWkW
LuftflödeQ=

Förklaringar

Naturlig ventilation

Även kallat självdragsventilation, formeln gäller vid en genomsnittlig omgivningstemperatur på 20˚C och max 1000m över havet.

Forcerad ventilation

Formeln gäller vid en genomsnittlig omgivningstemperatur på 20˚C.

Tomgångsförluster

Avser de förluster som blir värme vid tomgångskörning av transformatorn.

Belastningsförluster

Avser de förluster som blir värme då transformatorn belastas vid 120˚C.

Höjdskillnad

Avser höjdskillnaden mellan luftintaget och utsläppet i det aktuella rummet.

Hålarea

Den totala hål area som är nödvändig vid både in- och utsläpp av luften för att kunna få kylning via naturlig ventilation.

Formler

Naturlig ventilation:Naturlig ventilation
Forcerad ventilation:Forcerad ventilation