Just Wait...

Utspädning

Beräknar hur lång tid det tar att få ner föroreningshalten i ett rum.

Utspädning

IndataResultat
RumsvolymV=m3m3
Flödeq=
Initial koncentrationCi=g/m3g/m3
Max koncentrationCm=g/m3g/m3
TidT=

Förklaringar

Rumsvolym

Volymen på det rum/lokal som beräkningen utförs på.

Flöde

Det flöde som ventilerar lokalen tilluftsflödet avses vara rent ifrån föroreningar.

Initial koncentration

Den koncentrationen av föroreningen som är i lokalenvid starten av ventilationen.

Max koncentration

Den högsta koncentrationen av föroreningen som tillåts i lokalen.

Tid

Den tiden det tar att sänak föroreningshalten i rummet till den högsta tillåtna nivån.

Formler

Utspädning:Utspädning