Just Wait...

Galler

Beräknar hastigheten genom cirkulära och rektangulära galler.

Cirkulärt galler

IndataResultat
Luftflödeq=
Galler diameterd=mm
Fri area%
Effektiv areaAe=m2
Hastighetv=m/sm/s

Rektangulärt galler

IndataResultat
Höjdh=
Breddb=
Luftflödeq=
Fri area%
Effektiv areaAe=m2
Hastighetv=m/sm/s

Förklaringar

Fri area

Anger hur stor del av den totala tvärsnitts arean på gallret som luften kan passera igenom. Den fria arean kan varierar kraftigt beroende på vilket typ av galler man använder. Korrekta uppgifter angående den fri arean på gallret tillhandahålls av den aktuella gallertillverkaren.

Effektiv area

Den effektiva arean eller nettoarea är den fri arean omräknad till m2 för det aktuella gallret.

Hastighet

Visar den aktuella hastighet genom gallret. En generella riktlinje är att hastighet inte bör överskrida 2-2,5 m/s för att minimera risken att föra in vatten och/eller snö in i kanalsystemet vilket kan medföra problem som tex korrosion på kanaldelar med mera. För att få mer exakta siffror på rekomenderade arbetsområden tillhandahålls av aktuell leverantör.

Luftflöde

Det stort flöde som flödar igenom det aktuella gallret.

Bredd

Bredden på det aktuella gallret.

Höjd

Höjden på det aktuella gallret.