Just Wait...

Tryckfall

Beräknar tryckfallet per meter i det aktuella röret beroende på flöde, rörmaterial och dimension.

Tryckfall

IndataResultat
Flödeq=
Rördiameterd=
RörlängdL=m
Rörlängds tilläggLt=m
Hastighetv=m/s
Tryckfallp=

Tryckfall

IndataResultat
Flödeq=
Rördiameterd=mm
RörlängdL=m
Rörlängds tilläggLt=m
Kinetisk viskositetν=*10-6 m2/s
Densitetρ=kg/m3
Materialets råhetk=mm
Hastighetv=m/s
Tryckfallp=

Rörlängds tillägg

DN25DN40DN50DN80DN100DN125DN200DN250
Kulventilm/st
st
Böj mjuk
(2x radie)
m/st
st
Böj normal
(1x radie)
m/st
st
Böj
(rätvinkel)
m/st
st
T-kors
(flöde förbi)
m/st
st
T-kors
(flöde vinklat)
m/st
st
Reduktionm/st
st
Summam

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten till att välja ett antal olika typer av rör från ett urval av leverantörer samt blir värden för material råhet tillgängliga.

Flöde

Luft flödet i det aktuella röret.

Rördiameter

Den aktuella innerdiametern på röret.

Kinematisk viskositet

Anger hur snabbt en vätska sprider sig i förhållande till sin massa om den hälls ut på en plan yta. I ursprungsfallet satt till luft vid 20˚C.

Dynamisk viskositet

Är proportionalitetsfaktor för den kraft som åtgår för att parallellförskjuta en yta relativt en annan, om spalten mellan dessa ytor är fylld av en viskös vätska eller gas.

Densitet

Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet. En synonym till densitet som ibland kan förekomma är specifik vikt.

Tryckfall

Avser hur stort tryckfallet blir i tryckluftssystemet.

Hastighet

Hasigheten på luften i röret.

Rörlängd

Längden på i röret.

Rörlängds tillägg

Tillägg för böjar, ventiler etc i systemet omvandlat till meter rör.

Materialets råhet

En materialkonstant som visar hur slätt rör materialet är.

Formler

Hagen-Poiseuille:Hagen-PoiseuilleTryckfallsberäkning för laminärtflöde.
Darcy-Weisbach:Darcy-WeisbachTryckfallsberäkning för turbulentflöde.
Colebrook-White:Colebrook-White
Serghides:SerghidesApproxomativ lösning på Colebrook-White
Serghides del 1
Serghides del 1
Serghides del 1
Reynolds tal:Reynolds tal
Dynamisk viskositet:Dynamisk viskositet