Just Wait...

Sannolikt flöde

Beräknar sannolikt flöde i spillvattenledningar.

Sannolikt flöde

IndataResultat
NormflödeqN=
FrekvensfaktorK=
Sannoliktflödeqs=

Förklaringar

Premium funktioner ""

Visar faktorerna för de olika driftsfallen.

Normflöde

Summan av de dimensionerande flöde för respektive anslutning.

Intermittent drift

Syftar på verksamheter där avloppet bara används då och då som tex bostäder, kontor eller liknande.

Frekvent drift

Motsvarar verksamheter där avloppet belastas förhållandevis ofta som tex sjukhus, skolor, hotell eller likvärdig verksamhet

Kontinuerlig drift

Motsvarar verksamheter där avloppet används mer eller mindre hela tiden som tex allmänna toaletter

Speciell drift

Syftar verksamheter som har särskillt stora krav på avloppet som tex laboratorium etc

Sannolikt flöde

Det flöde som man förvänta sig i det aktuella röret vid en godtycklig tidpunkt.

Formler

Sannolikt flöde:Sannolikt spillvattenflöde