Just Wait...

Kulvertrör

Beräknar hur stor värmeförlusten blir i ett kulvert rör.

Värmeförlust i kulvertrör

IndataResultat
FramledningstemperaturTf=˚C
ReturledningstemperaturTr=˚C
MarktemperaturTm=˚C
Rörtyp
Dimension
Mark
Förläggningsdjupz=m
Värmeledningλe=W/m*˚C
RöravståndC-C=m
VärmeförlustP=W/m

Värmeförlust i kulvertrör

IndataResultat
FramledningstemperaturTf=˚C
ReturledningstemperaturTr=˚C
MarktemperaturTm=˚C
Mediarör
Innerdiameterdri=
Ytterdiameterdry=
Värmeledningλr=W/m*˚C
Mantelrör
Innerdiameterdmi=
Ytterdiameterdmy=
Värmeledningλm=W/m*˚C
VärmeledningλPUR=W/m*˚C
Mark
Förläggningsdjupz=m
Värmeledningλe=W/m*˚C
RöravståndC-C=m
VärmeförlustP=W/m

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten till att välja ett antal olika typer av rör från ett urval av leverantörer.

Framledningstemperatur

Temperaturen på det media som flödar i röret fram till försörjningsstället.

Returledningstemperatur

Temperaturen på det media som flödar i röret tillbaka från försörjningsstället.

Marktemperatur

Avser temperaturen på den omgivande marken.

Mediarör

Avser själva röret där mediat flödar.

Mantelrör

Det skyddande isolerade röret som omger mediaröret.

Förläggningsdjup

Avser det djup centrum på röret ligger ifrån markytan.

Innerdiameter

Innerdiametern på mediaröret respektive mantelröret.

Ytterdiameter

Ytterdiametern på mediaröret respektive mantelröret.

Värmeledning

Benämns även som värmekonduktivitet och definieras som det värmeflöde som passerar igenom materialet per tidsenhet. Värdena som behövs är för mediaröret, mantelröret, marken samt för det isolerande materialet som fyller ut utrymmet mellan media- och mantelrören vanligtvis en polyurtan isolering (PUR).

Röravstånd

Avståndet mellan mellan fram- och returledningen centrum till centrum.

Värmeförlust

Den värmeförlust som sker från de båda rören till den omgivande marken.

Formler

Värmeförlust:Värmeavgivning