Just Wait...

Värmeeffekt

Beräknar effekten eller de olika temperturerna för ett värmesystem.

Värmeeffekt

IndataResultat
EffektP=kWkW
Flödeq=
Densitetρ=kg/m3kg/m3
Specifik värmekapacitetcp=kJ/(kg,˚C)kJ/(kg,˚C)
FramledningstemperaturTf=˚C˚C
ReturledningstemperaturTr=˚C˚C

Förklaringar

Effekt

Avser den effekt som behövs för att höja temperaturen på mediet till det önskade värdet.

Flöde

Det aktuella flödet i röret.

Framledningstemperatur

Mediets temperatur fram till apparaten i ledningen.

Returledningstemperatur

Mediets temperatur effter effekten är överförd.

Densitet

Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet. En synonym till densitet som ibland kan förekomma är specifik vikt.

Specifik värmekapacitet

Specifik värmekapacitet eller cp är ett mått på ett materials förmåga att lagra termisk energi. SI enheten för de specifika värmekapaciteten är J/(kg*K).

Formler

Effekt:Effekt