Just Wait...

Snölast

Beräknar snölasten på en konstruktion.

Snölast

IndataResultat
Snölast grundvärdes0=kN/m2
LastreduktionsfaktorΨ=
Formfaktorμ=
Termisk koeffΨ=
Snölasts=kN/m2

Förklaringar

Snölast grundvärde

Snölastens grundvärde som beror på var i landet man befinner sig.

Snölast grundfaktorSnölast grundfaktor

Formfaktor

Är en faktor som beror på hur taket är utformat. Är taklutning indre än 5˚ sätts faktor vanligen till 0.8.

Formfaktor

Lastreduktionsfaktor

En koefficient som varierar mellan 0 och 1 beroende på lastfall och byggnadsdel.

Termisk koeff

En faktor som beror på energiförluster genom taket sätts normalt till 1.0.

Snölast

Tyngden av den snö som samlas på ett tak.

Formler

Snölast:Snölast