Just Wait...

Vinklar

Omvandlar mellan olika vinkelenheter som används i de olika beräkningar.

Vinklar

Indata
Grader˚
Radidianerrad
Steridianersr

Förklaringar

Grader

Den vanligaste sätt att mäta där ett full cirkel är 360˚

Radianer

Är vanlig omskrivning för grader när det kommer till matematiska beräkningar.

Steridianer

En steradian är rymdvinkeln hos en kon som har sin spets i centrum av en sfär och som skär av ett stycke av sfärens yta.