Just Wait...

Farosymboler

En sammanställning av de de olika farosymbolerna som används.

Farosymboler för produkter

FaraSymboler enl CLPÄldre symbolerAlternativ symboler vid transport
BrandfarligtBrandfarligtBrandfarligtBrandfarligtBrandfarligt
Brandfarliga fasta ämnenBrandfarliga fasta ämnen
Extremt BrandfarligtExtremt brandfarligt
ExplosivExplosivExplosivExplosiv
FrätandeFrätandeFrätandeFrätande
GasbehållareGasbehållareGasbehållareGasbehållare
GiftigGiftigGiftigGiftig
Mycket giftigtMycket giftigt
HälsofarligHälsofarligHälsofarlig
IrriterandeIrriterande
Klyvbara ämnenKlyvbara ämnen
MiljöfarligtMilöfarligtMilöfarligt
Organiska peroxiderOrganiska peroxiderOrganiska peroxider
OxiderandeOxiderandeOxiderandeOxiderande
Radioaktiva ämnenRadioaktiva ämnen
Självantändande ämnenSjälvantändande ämnen
SkadligSkadlig
Smittförande ämnenSmittförande ämnen
Utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vattenBrandfarliga fasta ämnenBrandfarliga fasta ämnen
VarningstextVarningstext
Övriga farliga ämnenOrganiska peroxider

Förklaringar

CPL

CPL (Classification, Labelling and Packaging) bygger på FN:s globala harmoniserade system (GHS) som gäller alla kemiska produkter på marknande och ersätter alla äldre märkningar.

Transportmärkning

Kan under vissa förutsättningar användas istället för CPL märkningen.