Just Wait...

Annuitet

Räknar ut vad kostnaden för ett annuitetslån blir beroende på lånetid.

Annuitet

IndataResultat
LånebeloppS0=kkr
Årsräntar=%
Inbetalningstypn=
LånetidT=år
Inbetalning per tillfälleK=kkr

Förklaringar

Annuitetslån

Ett annuitetslån innebär att man betalar tillbaka med samma summa vid varje inbetalningstillfälle men fördelningen mellan räntekostnaden och amorteringen varierar över tid.

Lånebelopp

Är den det lån som som tages.

Årsränta

Är den den årliga räntan i procent på det aktuella lånet.

Inbetalningstyp

Visar hur ofta en återbetalning görs på lånet.

Lånetid

Lånetid är den tid som lånet är innan det ska vara helt återbetalat.

Inbetalning

Visar hur stor summa ska betalas in vid varje tillfälle enligt inbetalningstypen.

Formler

Annuitet:Annuitet