Just Wait...

Effekt

Beräknar hur stort effektbehovet för ett ventilationssystemet är.

Effekt

IndataResultat
EffektP=
Flödeq=
Densitetρ=kg/m3kg/m3
Specifik värmekapacitetcp=kJ/(kg,˚C)kJ/(kg,˚C)
InblåsningstemperaturTi=˚C˚C
FrånluftstemperaturTu=˚C˚C

Förklaringar

Beräknar effekten, flödet, temperaturdifferansen, densiteten eller cp i ett luftsystem.

Effekt

Avser den effekt som behöver tillföras luften för att höja temperaturen på luften till det önskade värdet.

Flöde

Det aktuella flödet i kanalen.

Densitet

Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet. En synonym till densitet som ibland kan förekomma är specifik vikt.

Specifik värmekapacitet

Specifik värmekapacitet eller cp är ett mått på ett materials förmåga att lagra termisk energi. SI enheten för de specifika värmekapaciteten är J/(kg*K).

Inblåsningstemperatur

Den temperaturen på luften som blåses in i rummet.

Frånluftstemperatur

Temperaturen på luften som lämnar rummet via frånluften.

Formler

Effekt:Effekt