Just Wait...

Effekt

Beräknar hur stort effektbehovet för ett ventilationssystemet är.

Effekt

IndataResultat
EffektP=
Flödeq=
Densitetρ=kg/m3kg/m3
Specifik värmekapacitetcp=kJ/(kg,˚C)kJ/(kg,˚C)
InblåsningstemperaturTi=˚C˚C
FrånluftstemperaturTu=˚C˚C

Effekt

IndataResultat
Flödeq=
Före batteri
TemperaturTi=˚C
Relativ fuktighetRHi=˚C
Efter batteri
TemperaturTe=˚C
Relativ fuktighetRHe=˚C
Densitetρ=kg/m3
Specifik värmekapacitetcp=kJ/(kg,˚C)
EffektP=

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjlighet till att räkna effektbehov med hjälp av entalpiförändringen.

Densitet

Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet. En synonym till densitet som ibland kan förekomma är specifik vikt.

Effekt

Avser den effekt som behöver tillföras luften för att höja temperaturen på luften till det önskade värdet.

Flöde

Det aktuella flödet i kanalen.

Frånluftstemperatur

Temperaturen på luften som lämnar rummet via frånluften.

Inblåsningstemperatur

Den temperaturen på luften som blåses in i rummet.

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet är ett mått på hur mycket fukt luften innehåller i relation till hur mycket fukt som luften kan bära maximalt, utan att kondensera.

Specifik värmekapacitet

Specifik värmekapacitet eller cp är ett mått på ett materials förmåga att lagra termisk energi. SI enheten för de specifika värmekapaciteten är J/(kg*K).

Temperatur

De temperaturerna innan och efter ändringen sker.

Formler

Effekt:Effekt
Entalpi:Entalpi
Blandning:Blandning
Lufttryck:Lufttryck
Mättnadstryck:Mättnadstryck