Just Wait...

Solavskärmning

Räknar ut soltransmittansen för olika varianter av solavskärmning.

Extern solavskärmning

IndataResultat
GlasetExtern solavskärmning
G-värdegg=W/(m2*K)
U-värdeUg=W/(m2*K)
Solskydd
Solreflektans ρe,B=W/(m2*K)
Sol transmittansτe,B=W/(m2*K)
G-värdeG1=W/(m2*K)
G-värdeG2=W/(m2*K)
Soltransmissiongt=

Intern solavskärmning

IndataResultat
GlasetInvändig solavskärmning
G-värdegg=W/(m2*K)
U-värdeUg=W/(m2*K)
Solskydd
Solreflektansρe,B=W/(m2*K)
Soltransmittansτe,B=W/(m2*K)
G-värdeG2=W/(m2*K)
Soltransmissiongt=

Integrerad solavskärmning

IndataResultat
GlasetIntegrerad solavskärmning
G-värdegg=W/(m2*K)
U-värdeUg=W/(m2*K)
Solskydd
Solreflektansρe,B=W/(m2*K)
Soltransmittansτe,B=W/(m2*K)
G-värdeG3=W/(m2*K)
Soltransmissiongt=

Förklaringar

G-värde

Är ett mått på hur mycketsolvärme som släppsigenom glaset.

U-värde

Ett värde som visar hur pass mycket värme som går genom glaset.

Solreflektans

Ett värde på hur stor del av solen reflekteras bort när det träffar avskärmningen.

Soltransmittans

Ett mått på hur mycket av solens energi går igenom fönstret och värmer upp rummet innanför.

Soltransmission

Den totala transmissionen genom fönster och solavskärmning.

Formler

Extern solavskärmning:Extern solavskärmningExtern solavskärmning
Invändig solavskärmning:Invändig solavskärmningInvändig solavskärmning
Integrerad solavskärmning:Integrerad solavskärmningIntegrerad solavskärmning