Just Wait...

Vvc flöde

Beräknar flödet för varmvattencirkulationen i ett tappvarmvattensystem.

Vvc flöde

IndataResultat
EffektförlustP=W/mW/m
RörlängdL=mm
Varmvatten temperaturtvv=˚C˚C
Vvc temperaturtvvc=˚C˚C
Densitetρ=kg/m3
Specifik värmekapacitetcp=kJ/(kg,˚C)
Flödeq=

Förklaringar

Effektförlust

Avser den värmeeffekt som som varmvattenvattnet förlorar genom rör och isolering.

Flöde

Det aktuella flödet i vvc röret.

Rörlängd

Avser den sammanlagda längden på rören som ska beräknas normaltsätt varmvatten röret och vvc ledningen.

Varmvatten temperatur

Den varmvattentemperatur som förs ut i tappvattensystemet.

Vvc temperatur

Den lägsta temperaturen i varmvattencirkulationsledningen vanligtvis satt till minst 50˚C.

Densitet

Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet. En synonym till densitet som ibland kan förekomma är specifik vikt.

Specifik värmekapacitet

Specifik värmekapacitet eller cp är ett mått på ett materials förmåga att lagra termisk energi. SI enheten för de specifika värmekapaciteten är J/(kg*K).

Formler

Effekt:Effekt