Just Wait...

Spänningsfall

Beräknar spänningsfallet på en ledning då strömmen eller effekten är känd.

Spänningsfall med känd ström

IndataResultat
Resistivitetρ=ΩmΩm
StrömI=AA
AreaA=mm2mm2
EffektfaktorcosΨ=
Antal faserfas=st
LängdL=mm
SpänningsfallΔu=VV

Spänningsfall med känd effekt

IndataResultat
Resistivitetρ=ΩmΩm
SpänningU=AA
AreaA=mm2mm2
EffektP=WW
Antal faserfas=st
LängdL=mm
SpänningsfallΔu=VV

Förklaringar

Spänningsfall

Visar hur sor spänning som försvinner i kabeln.

Resistivitet

Avser motståndet per m kabel vid en kabelarea på 1mm2.

Ström

Avser den ström så går genom den aktuella kabeln.

Area

Avser tvärsnitts arean på den kabel som ska beräknas.

Effektfaktor

Är förhållandet mellan den aktiva och skenbara effekten.

Antal faser

Antal faser som strömmen har i det aktuella fallet.

Längd

Avser längden på den kabel som ska beräknas.

Effekt

Avser hur stor effekt som överförs i den aktuella kabeln.

Formler

Spänningsfall 1-fas:Spänningsfall
Spänningsfall 3-fas:Spänningsfall
Spänningsfall 1-fas:Spänningsfall
Spänningsfall 3-fas:Spänningsfall