Just Wait...

Temperaturhöjning

Beräknar hur mycket temperaturen höjs via fläkten.

Temperaturhöjning genom fläkten

IndataResultat
Fläktens tryckhöjningpft=PaPa
Kompressibilitetsfaktorkp=
Densitetρ=kg/m3kg/m3
Fläkt verkningsgradnf=%%
Specifik värmekapacitetCp=kJ/(kg,˚C)kJ/(kg,˚C)
TemperaturhöjningΔt=˚C˚C

Temperaturhöjning med remdriven motor

IndataResultat
Fläktens tryckhöjningpft=PaPa
Kompressibilitetsfaktorkp=
Densitetρ=kg/m3kg/m3
Fläkt verkningsgradnf=%%
Motorns verkningsgradnm=%%
Transmissions verkningsgradntr=%%
Specifik värmekapacitetCp=kJ/(kg,˚C)kJ/(kg,˚C)
TemperaturhöjningΔt=˚C˚C

Förklaringar

Tryckhöjning

Är den totala tryckhöjning som fläkten skapar.

Kompressibilitetsfaktor

En faktor som talar om hur mycket mediet äbdrar i volym på grund av fläktens tryckhöjning. 1 motsvarar att mediet inte påverkas.

Densitet

Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet. En synonym till densitet som ibland kan förekomma är specifik vikt.

Fläkt verkningsgrad

Verkningsgraden på själva fläkten.

Motorns verkningsgrad

Avser verkningsgraden på motor till en remdriven fläkt.

Transmissions verkningsgrad

Verkningsgraden på transmissionen för en remdriven fläkt.

Specifik värmekapacitet

Specifik värmekapacitet eller cp är ett mått på ett materials förmåga att lagra termisk energi. SI enheten för de specifika värmekapaciteten är J/(kg*K).

Temperaturhöjning

Den temperaturhöjning som sker genom fläkten

Formler

Temperaturhöjning genom fläkten:Temperaturhöjning
Temperaturhöjning vid remdriven motor:Temperaturhöjning vid remdrift