Just Wait...

Tappvatten normflöde

Beräknar det sammanlagda normflöden för tappvatten.

Tappvatten normflöde

KallvattenVarmvatten
EnhetAntaláSummaáSumma
stl/sl/sl/sl/s
Tvättställ
Vattenklosett
Dusch
Badkar
Diskbänk
Disk/tvättmaskin
Lgh (kök + 1st bad)
Summa normflöde
Sannolikt flöde
Sammanlagt sannolikt flöde

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten till att automatiskt få ut det sannolikaflödet.

Normflöde

Det dimensionerande kall- och/eller varmvatten flöde för respektive anslutning som används för dimensionering.

Antal

Det totala antalet enheter som är kopplade till det system som ska dimensioneras.

à

Det dimensionerande normflödet för kall- respektive varmvatten för den aktuella enheten. För lgh sätt den största flödet till 0,2l/s

Sannolikt flöde

Det flöde som går genom ledningen vid en godtycklig tidpunkt även vanligen kallat dimensionerande flöde.

Sammanlagt sannolikt flöde

Det sammanlagda sannolika kall- och varmtappvatten flödet vid en godtycklig tidpunkt.

Formler

Sannolikt flöde:Sannolikt flöde