Just Wait...

Affinitetslagarna

Beräknar hur varvtalet påverkar flöde, tryck och effekt på pumpen.

Affinitetslagarna

Fall 1Fall 2
Flödeq=l/s
Varvtaln=rpm
Tryckp=Pa
EffektP=kW

Förklaringar

Välj att ut ifrån vilka fall du vill beräkna de olika alternativen.

Flöde

Visar hur vad de olika flödena mellan de två olika alternativen påverkar varvtal, tryckuppsättning och effekten på den aktuella fläkten.

Varvtal

Visar vad det nya varvtalet på pumpen blir med det ändrade flöde.

Tryck

Visar vad det nya trycket ifrån pumpen blir med det ändrade flöde.

Effekt

Visar vad det nya effekten på pumpen blir med det ändrade flöde.

Formler

Affinitetslag varvtal:Fläktlagarna eller affinitetslagarna
Affinitetslag tryck:Fläktlagarna eller affinitetslagarna
Affinitetslag effekt:Fläktlagarna eller affinitetslagarna