Just Wait...

Temperatur

Omvandlar mellan olika temperaturenheter.

Temperatur

Indata
Celsius˚C
Farenheit˚F
KelvinK
Rankine˚Ra

Förklaringar

Celsiusskalan

Den vanligaste temperaturskalan i de flesta europeiska länder. Skalan introducerades av Anders Celsius. Skalan utgår ifrån att vattnets fryspunkt (0˚C) samt kokpunkten (100˚C) Steglängden mellan graderna är den samma som vid Kelvin skalan.

Fahrenheitskalan

Fahrenheitskalan används mest i länder utanför europa. Skalan introducerades av den tyske fysikern Daniel Gabriel Fahrenheit 1724. Skalan utgick ifrån den lägsta temperaturen man kunde framställa artifiellt (0˚F) samt kroppstemperaturen (96˚F).

Kelvinskalan

Kelvinskalan är SI-enheten för temperatur och är uppkallad efter Lord Kelvin. Kelvinskalan utgår ifrån den absoluta nollpunkten som är den teoretiskt lägsta temperatur som går att uppnå.

Rankineskalan

Rankineskalan är uppkallad efter den skottske ingenjören William John Macquorn Rankine som presenterade sin skala 1859. Rankine skalan utgår ifrån den absoluta nollpunkten och använder samma steglängd som Fahrenheitskalan.