Just Wait...

Böjning

Beräknar tröghetsmomentet och böjmotståndet för ett antal olika geometrier.

Rektangel

IndataResultat
Breddb=Rektangel
Höjdh=
Tröghetsmoment
X-ledIx=
Y-ledIy=
Böjmotstånd
X-ledWx=

Cirkel

IndataResultat
Diameterd=Cirkel
TröghetsmomentIx,y=
BöjmotståndWx,y=

Rör

IndataResultat
Ytter diameterdy=
Inner diameterdi=
TröghetsmomentIx,y=
BöjmotståndWx,y=

Halvcirkel

IndataResultat
Radier=
Tröghetsmoment X-ledIx=

Elips

IndataResultat
Breddb=
Höjdh=
Tröghetsmoment
X-ledIx=
Y-ledIy=
Böjmotstånd
X-ledWx=
Y-ledWy=

Triangel

IndataResultat
Breddb=Triangel
Höjdh=
Tröghetsmoment
X-ledIx=
Y-ledIy=
Böjmotstånd
X-ledWx=

Förklaringar

Tröghetsmoment

Är ett mått på hur stort moment det krävs för att böja den aktuella geometerin per tidsenhet.

Böjmotstånd

Ett mått som visar hur pass bra den aktuella geometrin är på att ta hand om spänningarna som uppstår vid böjning.

Bredd

Avser bredd måttet på den aktuella geometrin.

Höjd

Avser höjd måttet på den aktuella geometrin.

Diameter

Avser diameter måttet på den aktuella geometrin.

Radie

Avser radie måttet på den aktuella geometrin.

Formler

Rektangel
Tröghetsmoment x-led:Tröghetsmoment x-led
Tröghetsmoment y-led:Tröghetsmoment y-led
Böjmotstånd x-led:Böjmotstånd x-led
Cirkel
Tröghetsmoment:Tröghetsmoment
Böjmotstånd:Böjmotstånd
Rör
Tröghetsmoment:Tröghetsmoment
Böjmotstånd:Böjmotstånd
Halvcirkel
Tröghetsmoment:Tröghetsmoment
Elips
Tröghetsmoment x-led:Tröghetsmoment x-led
Tröghetsmoment y-led:Tröghetsmoment y-led
Böjmotstånd x-led:Böjmotstånd x-led
Böjmotstånd y-led:Böjmotstånd y-led
Triangel
Tröghetsmoment x-led:Tröghetsmoment x-led
Tröghetsmoment y-led:Tröghetsmoment y-led
Böjmotstånd x-led:Böjmotstånd x-led