Just Wait...

Belysningsstyrkan

Beräknar belysningsstyrkan beroende på vilka värden som tillgängliga.

Belysningsstyrka alternativ 1

IndataResultat
LjusflödeΦ=lm
BelysningsareaAy=m2
BelysningsstyrkaE=lux

Belysningsstyrka alternativ 2

IndataResultat
Avståndr=m
LjusstyrkaI=cd
BelysningsstyrkaE=lux

Belysningsstyrka alternativ 3

IndataResultat
Avståndr=m
LjusflödeΦ=lm
sr alt º
BelysningsstyrkaE=lux

Belysningsstyrka alternativ 4

IndataResultat
LjusstyrkaI=cd
BelysningsareaAy=m2
sr alt º
BelysningsstyrkaE=lux

Belysningsstyrka alternativ 5

IndataResultat
LjusflödeΦ=lm
BelysningsareaAy=m2
Avståndr=m
sr alt º
BelysningsstyrkaE=lux

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger tillgång till att ange spridningsvinkeln i grader förutom rymdvinkeln i steridianer.

Avstånd

Avståndet från ljuskällan till den belysta ytan.

Belysningsarea

Arean på den platta ytan som är belyst.

Belysningsstyrka

Avser det ljus som träffar den aktuella ytan.

Ljusflöde

Det total ljusflödet som strålar ut från den aktuella ljuskällan.

Ljusstyrka

Avser koncentration av ljuset i en riktning.

Spridningsvinkel

Den vilken som ljuset sprids mätt i grader.

Rymdvinkel

Den vilken som ljuset sprids mätt i steridianer.

Formler

Belysningsstyrka:Belysningsstyrka
Belysningsstyrka:Belysningsstyrka
Ljusstyrka:Ljusstyrka
Rymdvinkel:Rymdvinkel
Rymdvinkel:Rymdvinkel
Omvandla rymdvinkel:Omvandlad rymdvinkel