Just Wait...

Ackumulering

Beräknar volymen och effektbehovet av en varmvatten ackumuleringstank.

Ackumulering

IndataResultat
Kallvattentemperatur˚C
Varmvatten
Temperatur˚C
Flöde
Tid
Ackumulatortank
Temperatur˚C
Volymm3
Uppvärmningstid
EffektkW

Förklaringar

Kallvattentemperatur

Temperaturen på det inkommande kallvattnet vanligtvis mellan 4-10˚C.

Varmvatten temperatur

Avser den temperatur på varmvattnet som går i anläggningen.

Varmvatten flöde

Avser hur stor varmvattenförbrukningen är och är dimensionerande för storleken på ackumulatortanken.

Tid

Syftar till under vilken tid det dimensionerade varmvattenflödet flödar.

Ackumulatortank temperatur

Avser den temperatur som vattnet i tanken ska hålla vanligtvis några grader varmare än det som går ut i anläggningen.

Ackumulatortank volym

Syftar till under vilken tid det dimensionerade varmvattenflödet flödar.

Uppvärmningstid

Under vilken tid uppvärmningen i tanken ska ske från kallvatten temperaturen upp till tankens önskade temperatur.

Ackumulatortank effekt

Visar hur stor effekt som behöver tillföras för att höja temperaturen på kallvattnet till den önskade temperatur i ackumulatortanken.

Formler

Blandningstemperatur:Blandningstemperatur
Effekt:Effekt