Just Wait...

Kondensat

Gör en uppskattning om kondensatmängden i ett rörsystem.

Kondensat

IndataResultat
Rördiameterdi=
Rörlängdl=mm
KondensatQk=kg/hkg/h

<

Kondensat

IndataResultat
Rör innerdiameterdi=mmmm
Rörlängdl=mm
KondensatQk=kg/hkg/h

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten till att välja ett antal olika dimensioner av standardrör.

Rör innerdiameter

Avser innerdiametern på det aktuella röret.

Längd

Avser avståndet i mellan två dräneringspunkter.

Kondensat

Kondensat är den vätska som bildas i röret via kondens som behöver dräneras.

Formler

Kondensat mängd:Kondensat mängd