Just Wait...

Laddning

Beräknar laddningen beroende på vilka värden som finns tillgänliga.

Laddning via kapacitans och spänning

IndataResultat
KapacitansC=
SpänningU=VV
LaddningQ=CC

Laddning via ström och tid

IndataResultat
StrömI=AC
Tidt=ss
LaddningQ=CC

Laddning via energi och spänning

IndataResultat
EnergiW=WsWs
SpänningU=ss
LaddningQ=CC

Förklaringar

Laddning

Elektrisk laddning även kallat elmängd är en fysikalisk storhet som definieras som den mängd laddningar som passerar genom en tvärsnittsyta med en ström av 1 A under 1 sekund. Laddning är en SI-enhet som mäts i coulomb (C).

Kapacitans

Kapacitans är den förmåga en komponent har att lagra en elektrisk laddning och defineras som förhållandet mellan laddningen och spänningen. Kapacitans mäts i SI-enheten farad (F) vilket är lika med 1 coulomb per sekund.

Spänning

Elektrisk spänning mäts i volt (V) och definieras som den spänning över en elektrisk som behövs för att strömstyrkan 1 A ska generera 1 W.

Ström

Elektrisk ström mäts i SI-enheten ampere (A) och definieras som den laddningsmängd som transporteras per tidsenhet.

Tid

Avser den tid i sekunder under vilken den elektriska strömmen skapar en laddning.

Energi

Elektrisk energi definieras som det mekaniska arbete som behövs för att förflytta en laddning. Energin mäts vanligen i SI-enheten Joule (J) vilket är det samma som wattsekund (Ws). Då tal med dessa enheter normalt sätt blir väldigt stora används ofta även watttimme (Wh) och kilowattimme (kWh).

Formler

Laddning via kapacitans och spänning:Laddning via kapacitans och spänning
Laddning via ström och tid:Laddning via ström och tid
Laddning via energi och spänning:Laddning via energi och spänning