Just Wait...

Pyramid

Beräknar geometrier för en pyramid.

Pyramid

IndataIndataResultat
1:a bas sidanS1=
2:a bas sidanS2=
HöjdH=
VolymVP=

Förklaringar

1:a bas sidan

Avser längden på den ena sidan av basen på pyramiden.

2:a bas sidan

Avser längden på den andra sidan av basen på pyramiden.

Höjd

Avser höjden på den aktuella pyramiden.

Volym

Redovisar hur stor volym blir i den aktuella pyramiden.

Formler

Pyramid volym:Pyramid volym