Just Wait...

Realränta

Räknar ut realräntan.

Realränta

IndataResultat
Inflationi=%%
Nominell räntan=%%
Real räntar=%%

Förklaringar

Realränta

Realränta är den faktiska räntan utan inflation.

Inflation

Inflation är ett mått på hur mycket pengarnas värde minskar vart år.

Nominell ränta

Den totala räntan det vill säga inklusive reala räntan och inflationen.

Formler

Real ränta:realränta