Just Wait...

Isolering

Ger möjligheten att beräkna värmeförlusten per meter..

Värmeförlust

IndataResultat
Diameterdy=mm
Mediatemperaturtm=˚C
Omgivningstemperaturto=˚C
Isoleringserie
U-värdeU=W/mK
VärmeförlustP=W/m

Förklaringar

Diameter

Avser det aktuella rörets ytterdiameter.

Mediatemperatur

Temperaturen på mediet som finns i röret.

Omgivningstemperaturtemperatur

Temperaturen på den omgivning som röret befinner sig i.

Isoleringserie

Klassning på den isolering som beräknas.

U-värde

Det beräknade minsta u-värde som isoleringen behöver för att uppnå önskad klass.

Värmeförlust

Den värmeförlust som röret avger med den aktuella isoleringen.