Just Wait...

Prefix

Redovisar ett antal av de olika prefix som vanligvis används.

Prefix

BeteckningBenämningTalserie
Eexa10181 000 000 000 000 000 000
Ppeta10151 000 000 000 000 000
Ttera10121 000 000 000 000
Ggiga1091 000 000 000
Mmega1061 000 000
kkilo1031 000
hhekto102100
dadeka10110
ddeci10-10,1
ccenti10-20,01
mmilli10-30,001
μmikro10-60,000 001
nnano10-90,000 000 001
ppiko10-120,000 000 000 001
ffemto10-150,000 000 000 000 001
aatto10-180,000 000 000 000 000 001

Förklaringar

Här redovisas de vanligaste prefixen som används för att kunna redovisa stora elle små tal på ett mer lätt överskådligt och kompakt sätt.