Just Wait...

Area

Omvandlar mellan olika areaenheter som vanligen används i de olika beräkningar.

Area

Indata
Kvadratkilometerkm2
Hektarha
Kvadratmeterm2
Kvadratdecimeterdm2
Kvadratcentimetercm2
Kvadratmillimetermm2

Förklaringar

Kvadratkilometer

Ett areamått som används bland annat inom geografi för till exempel att lands yta.

Hektar

Ett areamått som ofta används inom mätning av landområden som skog, åkermark och stora övriga tomter. Ett hektar motsvarar en yta på 100x100 meter.

Kvadratmeter

Ett vanlig ytmått som motsvarar en kvadrat med 1 meters sidor.

Kvadratdecimeter

Ett vanlig ytmått som motsvarar en kvadrat med 1 decimeters sidor.

Kvadratcentimeter

Ett vanlig ytmått som motsvarar en kvadrat med 1 centimeters sidor.

Kvadratmillimeter

Ett vanlig ytmått som motsvarar en kvadrat med 1 millimeters sidor.