Just Wait...

Tryckfall för rör

Beräknar tryckfallet per meter i ett rör.

Tryckfall i ett rör

IndataResultat
Flödeq=
Rörtyp
Media
TryckfallΔp=Pa/m
Hastighetv=m/s
Fryspunktv=˚C

Tryckfall för rör

IndataResultat
Flödeq=
Rördiameterd=mm
Kinetisk viskositetν=*10-6 m2/s
Densitetρ=kg/m3
Materialets råhetk=mm
TryckfallΔp=Pa/m
Hastighetv=m/s

Engångsmotstånd

Indata
Flödeq=
Densitetρ=kg/m3
Diameterd1=mm
Diameter (vid area ändring)d2=mm

TypFörlust kofficentAntalTryckfall
stkPa
Rörböj 90°
Inlopp
Ventil (fullt öppen)
Diffusor
T-rör
Avgående genomströmning
Avgående avgrening
Tillkommande genomströmning
Tillkommande avgrening
Plötslig area ökning
Plötslig area minskning
Summa

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten till att välja ett antal olika typer av rör från ett urval av leverantörer samt att välja olika typer av medier vid olika temperaturer i rören.

Flöde

Vätskeflödet i det aktuella röret.

Rördiameter

Den aktuella innerdiametern på röret.

Kinematisk viskositet

Anger hur snabbt en vätska sprider sig i förhållande till sin massa om den hälls ut på en plan yta. I ursprungsfallet satt till vatten.

Dynamisk viskositet

Är proportionalitetsfaktor för den kraft som åtgår för att parallellförskjuta en yta relativt en annan, om spalten mellan dessa ytor är fylld av en viskös vätska eller gas.

Densitet

Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet. En synonym till densitet som ibland kan förekomma är specifik vikt.

Tryckfall

Rörets tryckfall motsvarar den kraft som behövs för att förflytta mediet i det aktuella röret 1 meter.

Hastighet

Hasigheten på mediet i röret. För engångsmotstånd gäller att vid en areaförändring insättes den hastighet som gäller vid den minsta diametern och vid T-rör den hastighet som gäller för den sammanlagda volymströmmen.

Materialets råhet

En materialkonstant som visar hur slätt rör materialet är.

Typer av engångsmotstånd

En materialkonstant som visar hur slätt rör materialet är.

Rör böj:Rörböj
Inlopp:
Skarp kant:Skarp kant
Avrundad kant:Avrundad kant
Dysa:Dysa
Tratt:Tratt
Instick:Instick
T-rör:
Avgående:Avgående
Tillkommande:Tillkommande
Plötslig area ökning:Plötslig area ökning
Plötslig area minskning:Plötslig area minskning
Diffusor:Diffusor

Formler

Hagen-Poiseuille:Hagen-PoiseuilleTryckfallsberäkning för laminärtflöde.
Darcy-Weisbach:Darcy-WeisbachTryckfallsberäkning för turbulentflöde.
Colebrook-White:Colebrook-White
Serghides:SerghidesApproxomativ lösning på Colebrook-White
Serghides del 1
Serghides del 2
Serghides del 3
Reynolds tal:Reynolds tal
Dynamisk viskositet:Dynamisk viskositet
Engångsförluster:Engångsförluster