Just Wait...

Tryckfall för rör

Beräknar tryckfallet per meter i ett rör.

Tryckfall i ett rör

IndataResultat
Flödeq=
Rörtyp
Media
TryckfallΔp=Pa/m
Hastighetv=m/s
Fryspunktv=˚C

Tryckfall för rör

IndataResultat
Flödeq=
Rördiameterd=mm
Kinetisk viskositetν=*10-6 m2/s
Densitetρ=kg/m3
Materialets råhetk=mm
TryckfallΔp=Pa/m
Hastighetv=m/s

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten till att välja ett antal olika typer av rör från ett urval av leverantörer samt att välja olika typer av medier vid olika temperaturer i rören.

Flöde

Vätskeflödet i det aktuella röret.

Rördiameter

Den aktuella innerdiametern på röret.

Kinematisk viskositet

Anger hur snabbt en vätska sprider sig i förhållande till sin massa om den hälls ut på en plan yta. I ursprungsfallet satt till luft vid 20˚C.

Dynamisk viskositet

Är proportionalitetsfaktor för den kraft som åtgår för att parallellförskjuta en yta relativt en annan, om spalten mellan dessa ytor är fylld av en viskös vätska eller gas.

Densitet

Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet. En synonym till densitet som ibland kan förekomma är specifik vikt.

Tryckfall

Rörets tryckfall motsvarar den kraft som behövs för att förflytta mediet i det aktuella röret 1 meter.

Hastighet

Hasigheten på mediet i röret.

Materialets råhet

En materialkonstant som visar hur slätt rör materialet är.

Formler

Hagen-Poiseuille:Hagen-PoiseuilleTryckfallsberäkning för laminärtflöde.
Darcy-Weisbach:Darcy-WeisbachTryckfallsberäkning för turbulentflöde.
Colebrook-White:Colebrook-White
Serghides:SerghidesApproxomativ lösning på Colebrook-White
Serghides del 1
Serghides del 2
Serghides del 3
Reynolds tal:Reynolds tal
Dynamisk viskositet:Dynamisk viskositet