Just Wait...

Fläktljud

Beräknar hur stor ljudeffektsnivån en fläkt skapar beroende på hur stort tryck den skapar.

Fläktljud

IndataResultat
LuftflödeQ=
Tryckuppsättningp=Pa
LjudeffektLw=dB

Förklaringar

Beräkningen är en approximation för fläktljudet beroende på flöde och tryckuppsättning för att kunna göra en snabb bedömning med avseende på ljud.

Luftflöde

Det aktuella flödet som fläkten avger vid det fall som ljudet beräknas.

Tryckuppsättning

Den tryckhöjning som fläkten ger vid det aktuella flödet.

Ljudeffektsnivå

Är ett mått på hur mycket effekt källan avger till sin omgivning. Ljudeffeffektnivån är i de flesta fall oberoende på placering i lokalen.

Decibel (dB)

Är ett logaritmiskt mått som anger ett förhållande till till ett referensvärde. Vanligt använt inom ljudbestämningar men förekommer även inom andra områden. Grundenheten är egentligen Bel men används nästan uteslutande med prefixet deci dvs 1/10 Bel.

Formler

Fläktljud:Fläktljud