Just Wait...

Sprinkler klasser

Sammanställning över de olika sprinkler klasserna.

Låg riskklass

KlassFörkortningBeskrivning
LågLHVerksamheter med lågbrandbelastning och liten mängd brännbart material.

Exempel
Skolor och andra utbildningsanläggningar (vissa delar)
Kontor (vissa delar)
Fängelser

Normal riskklass

KlassFörkortningBeskrivning
NormalOHVerksamheter där brännbart material med normal brandbelastning och normal brännbarhet hanteras eller tillverkas.

Exempel
VerksamhetNormal riskklass grupp
OH1OH2OH3OH4
Glas och keramikGlasbruk
KemikalierBetongindustriFilmtillverkningFärgeri
Tvålfabrik
Fotolaboratorier
Målarverkstad med vattenbaserad färg
Mekanisk industriPlåttillverkningMetallbearbetningElektroniktillverkning
Radiotillverkning
Bilverkstad
Mat och dryckSlakteri
Bageri
Bryggeri
Konfektyrtillverkning
Mejeri
Djurmatsfabrik
Majskvarnar
Torkade grönsaker
Soppfabrik
Sockertillverkning
Destilleri
DiverseSjukhus
Hotell
Restaurang
Skolor
Laboratorier
Tvätteri
Bilgarage
Muséer
TV-studio (mindre)
Järnvägsstation
Manöverrum (teknik)
Ekonomibyggnader (jordbruk)
Biograf
Teater
Konserthall
Tobaksfabrik
Film- och TV-studio
PapperBokbinderi
Kartongtillverkning
Pappersbruk
Returpappersanläggning
Affärer och kontorKontor
Datahall
Köpcenter
TextilLädertillverkningMatttillverkning (exkl gummi och skumplast)
Klädtillverkning
Fiberboardfabrik
Väveri
Linnefabrik
Madrasstillverkning (exkl skumplast)
Bumullskvarn
Repberedningsfabrik
Hampaberedningsfabrik
Trä och skogsprodukterTräbearbetning
Möbelfabrik (exkl skumplast)
Möbelaffär
Tapetserarfabrik (exkl skumplast)
Sågverk
Plywoodtillverkning

Hög produktionsrisk

KlassFörkortningBeskrivning
Hög produktionsriskHHPVerksamheter med brännbart material med hög brandbelastning och hög brännbarhet och snabb spridning av en intensiv brand kan ske.

Exempel
Normal riskklass grupp
HHP1HHP2HHP3HHP4
Linoliumtillverkning
Terpentinfabrik
Träullsfabrik
Tändstickstillverkare
Målarverkstad med lösningsmedel
Tryckeri
Plasttillverkning annan än OH3
Plastlager annan än OH3
Gummitillverkning
Syntetfibertillverkning (exkl akryl)
Reptillverkning
Cigaretttändartillverkning
Tjärtillverkning
Garage för bussar
Garage för tomma lastbilar
Garage för järnvägsvagnar
Sterarintillverkning
Pappersmaskinhall
Mattillverkning inkl gummi och skumplast
Sågverk
Spånskivetillverkning
Färgtillverkning
Cellulosanitrattillverkning
Gummidäck
Skumplast tillverkning
Skumgummi tillverkning
Fyrverkeri tillverkning

Hög lagringsrisk

KlassFörkortningBeskrivning
Hög lagringsriskHHSVerksamheter med lagring av varor högre än vad som innefattar dem i OH3. HHS är uppdelat i fyra undergrupp beroende på vilket eller vilka material som lagras och hur de lagras.