Just Wait...

Knäcknings fall

Beräknar knäcknings fall enligt Euler.

Knäcknings fall

IndataResultat
Knäcknings fall
LängdL=
ElastistetsmodulE=
TröghetsmomentI=
KraftP=

Förklaringar

Knäcknings fall

De olika knäckningsfallen enligt Euler.

Euler fall

Kraft

Den kraft som skapar knäckningen.

Elastistetsmodul

Elastisitetsmodulen är en materialberoende variabel som visar förhållandet mellan mekanisk spänning och deformation. Går även under namnet Youngs modul.

Tröghetsmoment

Tröghetsmomentet är ett mått på hur mycket hur stort moment det behövs för att vrida kroppen runt en axel.

Längd

Avser längden på den knäcknings utsatta delen.

Formler

Euler fall 1:Euler fall 1
Euler fall 2:Euler fall 2
Euler fall 3:Euler fall 3
Euler fall 4:Euler fall 4
Euler fall 5:Euler fall 5