Dimensionera.se

Samtliga konton är personliga.

Multi konton är är ett sätt att samla ihop flera olika personliga konton till en faktura och få mängdrabatt. Se schematisk bild nedan.

enskiltmulti

Kontotyper

KontotypMax antal kopplade personliga kontonKonto beteckningPris*
Enskilt1K129 kr/mån
Multi 55K5119 kr/mån
Multi 2525K25349 kr/mån
Multi 25+Kmax799 kr/mån

Övriga kostnader
Fakturering
Pdf faktura via mail0kr/avi
Pappersfaktura50kr/avi
Återaktivering av vilande konto50kr
Byte av kontaktperson för Multikonto50kr

*Priser är svenska kronor och inklusive moms.

Tillvägagång för att ansluta till ett tidigare registerat Multi konto.

Registera konto med användarnamn med inkl företags uppgifter samt med tillägg nedan.

Vid "Kontobeteckning" ange "Ansl"

Vid "Multikod" ange den kod som tillhandahålles från företaget som innehar det aktuella kontot du vill ansluta till.

Vid "Faktura" ange "Ansl"

Registreringsprocess

1. Efter registering skickas en bekräftelse på registeringen till angiven e-post adress.

2. När kontot blir godkänt av adminstratören skickas ett nytt meddelade om att kontot blivit aktiverat och klart att använda.

3. Faktura för den aktuella perioden skickas till den registerarade e-post adressen.

Användarvilkor för medlemskap kan läsas här.

Registrera nytt konto

*1 Undvik å, ä och ö då det kan skapa problem vid inloggning

*2 Vid företagskund ange företag och organisationsnr.

*3 Vid förtagsregistering utanför Sverige ange gärna även VAT-nr.

*4 Ange vilken typ av konto som önskas registeras.
Alternativt ange "Ansl" vid anslutning till befinfligt multi konto.

*5 Anges vid anslutning till ett befintligt multikonto.
Koden tillhandahålls av den förtag/organisation som multikontot är kopplat till.

*6 Vid pappersfaktura tillkommer en avgift.
Ange faktura mail adress om annan än registerad mail
Alternativt ange "Ansl" vid anslutning till befinfligt multi konto.

*1 Undvik å, ä och ö då det kan skapa problem vid inloggning

Tillbaka/Return