Just Wait...

Gasflaskevolym

Beräknar hur stor den användbara volymen i en gasflaska är.

Gasflaskevolym

IndataResultat
Gasflaskans volymVg=
Gasflaskans tryckPg=barbar
Användar tryckPa=barbar
Användbar volymVa=
FörbrukningFa=
FörbrukningstidTa=

Förklaringar

Gasflaskans volym

Avser den volym som gasflaskan innehåller.

Gasflaskans tryck

Avser det tryck som flaskan håller.

Användar tryck

Avser det tryck som användaren av gasen behöver.

Användbar volym

Är den volym av gas som finns tillgänglig för användning vid användar trycket.

Förbrukning

Avser det tryck som användaren av gasen behöver.

Förbrukningstid

Är den volym av gas som finns tillgänglig för användning vid användar trycket.

Formler

Ideala gaslagen:Ideala gaslagen